• et
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

HARIDUSPROGRAMMID

Rääkimata kunstilood

Kuni 2. juuni 2019

Haridusprogramm kaasneb Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäeva puhul loodud rändnäitusega “Avatud kollektsioonid. Kunstimuuseum sinu linnas”. Analüüsime kujutava kunsti teoseid ja püüame nende üle arutleda. Näitusel „Avatud kollektsioonid. Kunstimuuseum sinu linnas“ on eksponeeritud Eesti Kunstimuuseumi kogudest pärit väärtuslikud 17.–21. sajandi teosed, mis pakuvad kaasahaaravat sissevaadet erinevate kunstistiilide ja kujutatud motiivide arenemisse ajas. Vaatleme, kuidas erinevatel aegadel käsitletav teema või sündmustiku kujundikeel ajas muutub ning harjutame seda kirjeldama.

Märksõnad: autor, dateering, signeerimine, süžee/sündmustik, kunstiliik, materjalid ning töövahendid, kirjeldamine

Muuseumitunni õpiväljundid:

  • vaatab ning kirjeldab vaadeldavat kujutavat kunsti
  • arutleb ja arendab ainealast keelt muuseumitunni kunstiteoste autorsuse, süžee/sündmustiku, kunstiliigi, materjalide ja töövõtete ning teoste dateerimise küsimustes
  • mõtleb ja osaleb avatud arutelus

Muuseumitund toetab järgnevaid üldpädevusi:

  • väärtuspädevus
  • sotsiaalne pädevus
  • õpipädevus
  • suhtluspädevus

Sobib kõigile vanuseastmetele.

Kestus: 1h

Hind: 3 eurot õpilase kohta

Lähem info ja broneerimine: maarja.kouts@salm.ee; tel. 5332 7332

Kuurort

Tänu noore arstiteadlase uudishimule ja ettevõtlikkusele arenes Haapsalust kuurortlinn. Millist rolli mängis muda glamuurse suvituslinna tekkimises, saad teada vanas raekojas.

Programm on kohaldatav kõigile vanuseastmetele. Seotud II kooliastme eesti keele, kunsti ja ajaloo õpitulemustega

Kestus: 1h

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

Tutvu teiste meie muuseumide programmidega siin.