• et
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Keiu Kuresaare joonistuste ja pastellmaalide näitus “Vestlus ateljees”

avatakse Laikmaa muuseumis neljapäeval, 12. septembril kell 14.00

Keiu Kuresaar tutvustab oma näitust nii:

“Suvel, näitust ette valmistades külastasin Ants Laikmaa majamuuseumi ja mulle tundus, et selles intiimses ateljees on tõepoolest kohal ka majaperemehe enda vaimsus. Nii toongi siia ateljeesse mõned isiklikud stuudiovisandid, et nende kaudu astuda dialoogi austatud maestro ja kunstipedagoogiga. Omavahelises vestluses saame rääkida kunstist, üle aegade ulatuvast kunstniku ja kunstipedagoogi rollist. Tähelepanelikul kuulajal on võimalik kõrva taha panna sarmika mentori näpunäiteid ja soovitusi.”

Keiu Kuresaar on õppinud EKA-s klassikalist maalikunsti ja omandanud samas haridusteaduste magistrikraadi cum laude kunstiõpetajana.

Praegu õpetab Keiu Kuresaar kunstihuvilisi Laagris, Kohilas ja Järvakandis.

Ants Laikmaa ja tema inimesed

5. mail 2016. aastal – Ants Laikmaa 150. sünniaastapäeval avati kunstniku kodus uus püsinäitus “Ants Laikmaa ja tema inimesed”.

Kuraator: Liis Pählapuu

Kujundaja: Liina Siib

Liis Pählapuu sõnul oli kunstnik Ants Laikmaa põnev isiksus. „Väga sageli kirjeldatakse teda rännumehe, omamoodi kahetise kunstnikuna, kes ühelt poolt pühendus rahvusliku kunsti loomisele ning kodumaa inimeste ja motiivide kujutamisele, teiselt poolt aga veetis suure osa oma parimatest loomeaastatest välismaal: Soomes, Itaalias ja mujal. Ta on väikese Eesti kunstiajaloo kontekstis kindlasti üks neid, kelle puhul võib imestada üksikisiku määrava rolli üle.“

Toimunud

Taimi Ungersoni näitus “Kotka lennul”

09.08-11.09.2019

Taimi Ungerson kirjutab oma näituse kohta nii:

Nagu varasemate nii ka selle näituse põhjal ei selgu, mis on minu lemmikteema. Küll aga on kindlalt säilinud pastellitehnika. Laikmaa muuseumi näituse jaoks valisin välja pildid, millel on näha erinevaid aastaaegu, nende vaheldumist ning minu meeleolu muutusi melanhoolsest rajuni. Väljenduslaadilt on pildid traditsioonilised või kujutluslikud. Olemuselt tunnetuslikud. Ei teagi, kas see tuleb valguse küllusest või kasinusest või lihtsalt pilvede vaatamisest. Muidugi pole kuhugi kadunud minu huumorivajadus ja grotesk, mis sellel näitusel jäävad pigem varju, kuid mida endiselt inspireerib igapäeva elu.

Kokkuvõttes – on raamitud midagi, mis toimub Kotka talu ümbruses läbi aasta perspektiiviga ajas ja ruumis.

Head vaatamist!

Peeter Ulase joonistuste näitus “Olemisraev”

10.07-08.08.2019

Peeter Ulase (1934-2008) koht 20. sajandi teise poole eesti graafikas on võrreldav Eduard Wiiralti omaga 20. sajandi algupoolel. Kuigi ta hindas kõrgelt Wiiraltit, oli talle lähedasem Kristjan Raud, selle ekspressiivne, kõigest üleliigsest puhastatud  ideekunst, millel  juured  sügaval rahva vaimulaadis ja põhjamaises looduses. Tema looming on pälvinud nii Kristjan Raua nimelise aastapreemia (1982) kui ka Eduard Wiiralti preemia elutöö eest (2004), samuti peaauhinna Tallinna I graafikatriennaalil (1968). Alates ERKI lõpetamisest 1959. a. äratas ta tähelepanu eeskätt  estampidega, milles tehniliste võimaluste meisterlik kasutamine ühendub  võimsa, nii  loodusest, kaasaegsest kunstist, moodsast tsivilisatsioonist  kui ka  ümbritsevast elust  inspireeritud  kujundliku fantaasiaga. Viimane avaldub eriti vahetult joonistustes, mida ta on teinud  kõigil  loomejärkudel, jättes 1980. aastate teisel poolel – 1990. aastate algupoolel estambi peaaegu täiesti kõrvale. 1989. a. osales ta sürrealistide rühmituse „Para’89“ asutamises, mis  tulenes  ootuspäraselt tema kujutluspiltide iseloomust ja emotsionaalsest veenvusest. Sürrealistliku tunnetuse pitserit kannab ka tema hilisem estambilooming, mis naaseb uuel ringil abstraktsiooni juurde pärast 1960. aastate teist poolt ja 1980. aastate algust.  Väljapanek M. Lepale kuuluvaist P. Ulase sürrealistlikest  joonistustest  avati Tartu Kunstimuuseumis näituse „Kirg ja valu“ raames 12.detsembril 2008; 15. detsembril kunstnik suri.

(Tekst: Mai Levin)

 

Maria-Kristiina Ulas kirjutab oma isa näituse kohta nii:

“Ants Laikmaa muuseumis tulevad näitamisele muu hulgas seni eksponeerimata portreelised vabajoonistused, mis astuvad ootamatusse dialoogi Ants Laikmaa pärandiga ning asetuvad muuseumi ruumides uude konteksti.

Ants Laikmaa muuseum on eriline koht Peeter Ulase joonistuste eksponeerimiseks. Ehituse ja maade mastaapsus on võrreldavad isa tegevusega Saaremaal mereäärses Lõuka talus, selle ülesehitamise ja arendamisega. Nii nagu Laikmaa maid ehivad nimelised tammed ja kuuseallee, leidis isa inspiratsiooni Lõuka rannamändide võimsast ilust.

Portree oli nii Laikmaa kui Ulase jaoks oluline žanr. Isa joonistas palju väljendusrikkaid portreid nii Asuka küla põnevatest inimestest, kui Tallinna koduloo uurijatest. Tähtsat rolli mängisid aga alati ka portreelised vabajoonistused, nii suure- kui väikeseformaadilised.

Sel näitusel on näha hinge igavikulist sügavust puudutavad üldistatud näod, mis pakuvad  uut mõõdet inimese olemuse mõistmisel. Joonistused on pärit viimasest loomeperioodist.

Peeter Ulas oleks 2019 aastal saanud 85-aastaseks, nii on see näitus kummardus tema üle aja kestvale loojanatuurile ning on tähenduslik, et see toimub Ants Laikmaa muuseumis.

Näituse pealkiri “Olemisraev” pärineb Boriss Bernsteini esseest ning on kokkuvõtlikult võimsaim termin Peeter Ulase loojanatuuri mõtestamiseks.”

 

Peeter Ulase joonistuste näitus “Olemisraev” toimub Ants Laikmaa muuseumis 10.07-08.08.2019.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.

Janina Päädami fotonäitus

Alates 5. maist 2019

Autor on end ja oma näitust tutvustanud nii:

“Olen Janina Päädam, orhideehuviline Raplamaalt. Orhideesid hakkasin kasvatama 2008. aastal ning siis said ka esimesed pildid neist jäädvustatud. Aastal 2013 hakkasin pildistama juba näitusele sobilikke pilte. Ma ei ole fotograaf, vaid asjaarmastaja, kes teeb pilte oma õitsevatest taimedest. Kuna osa orhideesid nõuab spetsiaalseid savipotte, siis hakkasin käima ka keraamikat õppimas ning nüüd juhendan ise keraamikaringi Tamme küla huvikeskuses.

Näitusel saab näha fotosid uhkematest õitsemistest.”

2018

12.10 – 4.05.2019 Marie Under 135. Tiiu Tepandi.

12.09 – 11.10 Marje Üksine graafika

6.07 – 9.08 Rein Meresaare näitus  “Kummardus Laikmaale”

5.05 – 5.06 Avo Päädami portreenäitus

2017

8.09 – 31.10 Ahto Laadoga maalinäitus

9.08 – 7.09 Laura Lainväe näitus „Kohtumised“

7.07 – 8.08 Kaja Kasemaa maalid

5.05 – 6.06 Anne Aaspõllu maalid

2016

7.09 – 31.10 Taimi Ungersoni näitus

3.08 – 5.09 Ants Roosi näitus

13.07 – 02.08 Naima Neidre näitus

10.06 – 10.07 Läänemaa kunstnike näitus

Läänemaa kunstnike Ants Roosi, Ülo Telgmaa, Leo Treu,Valve Fihlmani, Kaja Kasemaa, Taimi Ungersoni ja Ahto Laadoga tööde näituse avamine.

14.05 – 31.05 “Taebla siirud ja viirud”

Imbi Ploompuu keraamika ja Tõnu Ploompuu loodusfotod