• et
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Haapsalu piiskopilinnuse arendus

2019. aastal avatakse Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuses aastaringselt kasutatav keskaja ajalugu käsitlev tegevusmuuseum-külastuskeskus. Muuseumisse luuakse atraktiivne ja aktiivset osalemist pakkuv ekspositsioon, mis võimaldab läbi viia temaatilisi meelelahutusliku ja hariva sisuga keskaja kultuuri ning kombestikku tutvustavaid programme. Ekspositsiooni planeerimisel lähtutakse Haapsalu piiskopilinnuse visuaalsest dominandist ning peamisest külastuselamuse allikast – linnuse ainulaadsest keskaegsest arhitektuurikeskkonnast. Muuseumi arhitektuurse lahenduse töötas välja büroo KAOS Arhitektid.

Linnuse arendustegevust toetatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest, Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumus on 4 613 575 EUR, millest EAS-i toetus on 3 186 440,96 EUR.

Haapsalu piiskopilinnuse varemed on linnakodanike ja külastajate huviorbiidis olnud juba paar aastasada. Kompleksile hakati suuremat tähelepanu pöörama 19. sajandi teisel poolel, kui suurest linnusest kujundati park ning väikese linnuse varemed korrastati ja sinna rajati vaateplatvorm. 1930. aastast alates on linnuses tutvustatud piirkonna ajalugu. 1970. aastatel algas suurejooneline arendusprojekt muuta toomkirik kontserdisaaliks ja rajada varemetes olevasse väikesesse linnusesse kohvik koos pisikese muuseumiga. Kohvikuks ja kontserdisaali teenindamiseks vajaminevad ruumid ehitati põhimahus valmis, kuid tööd jäid pooleli. 1996. aastal avati väikese linnuse läänetiivas esimene linnuse ajalugu tutvustav ekspositsioon. 2005. aastast alates on linnuse arendamisega tegeletud.

Projekti visualiseeringud arhitektuuribüroolt KAOS Arhitektid. 

Meediakajastused