• et
+ 372 47 37 065 info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Programmid kooligruppidele

Haridusprogrammid on kohandatavad kõigile vanuseastmetele.

Soovi korral võite panna kokku endale meelepärase  pikema külastuspäeva, sidudes nt ühe haridusprogrammi, ühe muuseumikülastuse ja kevadisel ajal huvisõidu “Peetrikesega”. Küsi võimalusi: info@salm.ee; tel: 5919 6712, 518 4664 või 5332 7332.

UUS! Jõuluprogrammid

ILONI IMEDEMAAL 

„Rootsi jõulud“

Sobib koolieelikutele ja I-II kooliastmele

Jõuluprogrammi eesmärk on tutvustada lastele läbi mängu Rootsi jõulukombeid ja panna nad rõõmu tundma käelisest tegevusest.

Programmi käigus

 • mängime kingituste laulumängu
 • meisterdame (temaatiline piparkoogi kaunistamine või jõuluehte meisterdus erinevatest materjalidest)
 • osaleme otsimismängus

Lisaks saab näha Maarja Aaloe koostatud näitust “Rootsi jõulud”, avatud on fotonurk.

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 58362803

ANTS LAIKMAA MUUSEUMIS 

„Jänes ja külm“

Sobib koolieelikutele ja I kooliastmele

Jõuluprogrammi eesmärk on tutvustada lastele läbi mängu ja meisterduse M. J. Eiseni rahvajuttu jänesest ja külmast.

Programmi käigus
• osalevad lapsed rahvajutu vestmises
• meisterdavad endale mälestuseks tegelase
• maiustavad ja joovad teed
• külla tuleb jõuluvana

Hind: 5 € inimese kohta

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel 5919 6712

AASTARINGSELT TELLITAVAD HARIDUSPROGRAMMID:

HAAPSALU PIISKOPILINNUSES

„Lemmikmuusika“

Sobib I kooliastmele

Saame teada, mis on akustika, uurime, kuidas muusikat kuulata, näidata ja mängida. Võrdleme keskaegset ja tänapäevast (tantsu)muusikat ning meisterdame lihtsa pilli.

Seotud I kooliastme muusika ja tööõpetuse õpitulemustega.

Hind: 7 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

HAAPSALU RAEKOJAS

„Kalligraafia“

Sobib I ja II kooliastmele

Saame teada, mis on kalligraafia ja kompositsioon. Uurime, kuidas tekst saab olla kunstiteos, mismoodi on arenenud kiri ja loome ise kalligraafilise kunstiteose.

Seotud I ja II kooliastme eesti keele ja kunsti õpitulemustega.

Kestus: 1h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

„Vana aja asjad“

Sobib lasteaialastele ja I kooliastmele

Võrdleme vana ja uut. Uurime asjade muutumist ajas. Kujundame oma vanaaegse eseme uues kuues.

Seotud I kooliastme inimeseõpetuse (aeg ja asjad) õpitulemustega

Kestus: 1 h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

„Kerapoti lugu“

Sobilik: III kooliastmele

Uurime aja lugu läbi ühe eseme. Saame teada, mida ja miks muuseumi välja pannakse. Koostame ise muuseumiekspositsiooni.

Seotud suhtluspädevuse, kultuurilise identiteedi, elukestva õppe ja karjääri planeerimisega

Kestus: 1 h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

„Kuurort“

Sobib: II kooliastmele

Saame teada, mis on muuseum ja kuidas asjad muuseumi satuvad. Seostame mineviku ja oleviku kombeid. Tunni lõpetuseks saadame endale kuurordist postkaardi.

Seotud II kooliastme eesti keele, kunsti ja ajaloo õpitulemustega

Kestus: 1 h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

ILONI IMEDEMAAL

„Vana aja mänguasjad“

Sobib I kooliastmele ja lasteaia vanemale rühmale.

Võrdleme erinevate aegade mänguasju, õpime üht praeguste täiskasvanute lapspõlvemängu mängima ja meisterdame endale maailma kõige vanema mänguasja. Tund sisaldab iseseisvat mänguaega.

Tund on seotud I kooliastme inimeseõpetuse, tööõpetuse ja käsitöö õpitulemustega.

Kestus: 1,5 h

Hind: 7 eurot inimese kohta.

Lisainfo ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 5836 2803; 527 6244

„Iloni lugu“

Sobib koolieelikutele ning I- II kooliastmele

Teeme tutvust Ilon Wiklandi põneva elukäigu ja tema loodud illustratsioonidega. Mängime kolmandal korrusel otsimismängu ja meisterdame. Tund sisaldab iseseisvat mänguaega.

Seotud püsivuse ja eesmärgistatud tegevuse kujundamisega.

Kestus: 1,5-2h

Hind: 7 eurot inimese kohta.

Lisainfo ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 5836 2803; 527 6244

 „Teatrimängud“

Sobib lasteaia- ja koolilastele

Muuseumitund sisaldab teatriteemalist meisterdust, teatri mõistete tutvustamist, teatris käitumise peale mõtlemist, loov-ja fantaasiamänge, iseseisvat mänguaega.

Tund on seotud üldpädevustega

Kestus: 1,5 h

Hind: 7 eurot inimese kohta.

Lisainfo ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 5836 2803; 527 6244

ANTS LAIKMAA MUUSEUMIS

„Kunstitund Laikmaa kodu-ateljees“

Kohandatud eri vanuseastmetele

Tutvume Ants Laikmaa elu ja loominguga, harjutame kätt Laikmaa lemmiku, pastellmaaliga. Arutleme ja katsetame praktikas, kuidas vaadata ja hinnata kunsti.

Seotud kunsti õpitulemustega, tähelepanu kunstiteose analüüsil.

Kestus: 1,5h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

RAUDTEE- JA SIDEMUUSEUMIS

„Kommunikatsioon“

Sobib II ja III kooliastmele

Tutvume side ajalooga, läbi praktiliste harjutuste uurime kommunikatsiooni ja märgisüsteeme.

Seotud II ja III kooliastme üldpädevustega

Kestus: 1 h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

KÕIKI MUUSEUME HÕLMAV KOOLILÕPUPROGRAMM

„Maailma parim detektiiv“

Sobib I ja II kooliastmele

Hariva ja lõbusa seiklusmängu kaudu arendavad lapsed märkamatult meeskonnatööd, ülesannetest arusaamist, arvutamist, kirjutamist, lugemist, joonistamist ning täiendavad oma ajaloo- ja geograafiaalaseid teadmisi.

Põnev ja seiklusrikas teekond saab alguse Ants Laikmaa muuseumist, kus väikestele detektiividele jagatakse kätte juhised ning esimesed lahendamist vajavad ülesanded. Sealt liigutakse edasi juba Haapsalu linnas paiknevatesse eriilmelistesse muuseumidesse. Teekonnale lisab põnevust sõit huvirongiga “Peetrike”.

Programmi kestus: u 3 – 4 h

Hind: 13 € inimese kohta.

Grupi maksimumsuurus: 44 inimest. (Iga kümne lapse kohta 1 õpetaja tasuta.)

Programm sisaldab väga palju toredat:

 • Ants Laikmaa muuseumi külastust
 • Raudtee- ja Sidemuuseumi külastust
 • Haapsalu raekoja külastust
 • Iloni Imedemaa külastust
 • Haapsalu piiskopilinnuse külastust
 • lõbusõitu „Peetrikese“ rongiga
 • mängulist juhendit, mille abil kõigis muuseumides põnevaid ülesandeid lahendada.
 • detektiivi pliiatsit ja kleepse

Lisavõimalusena pakume toitlustamist keskaegses Haapsalu piiskopilinnuses:

supp ühele 3.50 €

praad ühele 5 €

Lisainfo ja broneerimine: info@salm.ee; tel  5184664 või 53327332