• et
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Programmid kooligruppidele

Haridusprogrammid on kohandatavad kõigile vanuseastmetele.

Soovi korral võite panna kokku endale meelepärase  pikema külastuspäeva, sidudes nt ühe haridusprogrammi, ühe muuseumikülastuse ja kevadisel ajal huvisõidu “Peetrikesega”. Küsi võimalusi: info@salm.ee; tel: 5919 6712, 518 4664 või 5332 7332.

HAAPSALU PIISKOPILINNUSES

Tornide mäng

Linnuse ringmüüris olevate tornide kaudu tutvume linnuse kui kaitserajatise ning keskaegse elu-oluga. Tornide toredad nimedki aitavad avada linnuse elu. Mida keskajal söödi ja mida joodi, kuidas riides käidi? Lisaks tutvume Haapsalu toomkiriku ja ristimiskabeliga kui Haapsalu vanimate hoonetega.

 

Haridusprogramm on kohandatav kõigile vanuseastmetele.

Kestus: u 1 h

Hind: 4 eurot õpilase kohta, õpetajatele tasuta

Broneeri sobiv kellaaeg: karin.magi@salm.ee; +372 5919 6712

HAAPSALU RAEKOJAS

„Vana aja asjad“

Sobib lasteaialastele ja I kooliastmele

Võrdleme vana ja uut. Uurime asjade muutumist ajas. Kujundame oma vanaaegse eseme uues kuues.

Seotud I kooliastme inimeseõpetuse (aeg ja asjad) õpitulemustega

Kestus: 1 h

Hind: 4 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

„Kuurort“

Sobib: II kooliastmele

Saame teada, mis on muuseum ja kuidas asjad muuseumi satuvad. Seostame mineviku ja oleviku kombeid. Tunni lõpetuseks saadame endale kuurordist postkaardi.

Seotud II kooliastme eesti keele, kunsti ja ajaloo õpitulemustega

Kestus: 1 h

Hind: 4 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

ILONI IMEDEMAAL

„Iloni lugu“

Sobib koolieelikutele ning I- II kooliastmele

Teeme tutvust Ilon Wiklandi põneva elukäigu ja tema loodud illustratsioonidega. Mängime luupidega otsimismängu ja meisterdame. Tund sisaldab iseseisvat mänguaega.

Seotud püsivuse ja eesmärgistatud tegevuse kujundamisega.

Kestus: 1,5-2h

Hind: 7 eurot inimese kohta.

Lisainfo ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 5836 2803; 527 6244

 „Teatrimängud“

Sobib lasteaia- ja koolilastele

Muuseumitund sisaldab teatriteemalist meisterdust, teatri mõistete tutvustamist, teatris käitumise peale mõtlemist, loov-ja fantaasiamänge, iseseisvat mänguaega.

Tund on seotud üldpädevustega

Kestus: 1,5 h

Hind: 7 eurot inimese kohta.

Lisainfo ja broneerimine: imedemaa@salm.ee; tel. 5836 2803; 527 6244

ANTS LAIKMAA MUUSEUMIS

„Kunstitund Laikmaa kodu-ateljees“

Kohandatud eri vanuseastmetele

Tutvume Ants Laikmaa elu ja loominguga, harjutame kätt Laikmaa lemmiku, pastellmaaliga. Arutleme ja katsetame praktikas, kuidas vaadata ja hinnata kunsti.

Seotud kunsti õpitulemustega, tähelepanu kunstiteose analüüsil.

Kestus: 1,5h

Hind: 5 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

„Jänes ja külm“

Sobib koolieelikutele ja I kooliastmele

Programmi eesmärk on tutvustada lastele läbi mängu ja meisterduse M. J. Eiseni rahvajuttu jänesest ja külmast.

Programmi käigus
• osalevad lapsed rahvajutu vestmises
• meisterdavad endale mälestuseks tegelase

Hind: 5 € inimese kohta

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel 5919 6712

RAUDTEE- JA SIDEMUUSEUMIS

„Kommunikatsioon“

Sobib II ja III kooliastmele

Tutvume side ajalooga, läbi praktiliste harjutuste uurime kommunikatsiooni ja märgisüsteeme.

Seotud II ja III kooliastme üldpädevustega

Kestus: 1 h

Hind: 6 eurot inimese kohta.

Lähem info ja broneerimine: karin.magi@salm.ee; tel. 5919 6712

KÕIKI MUUSEUME HÕLMAV PROGRAMM

„Maailma parim detektiiv“ UUED ÜLESANDED!

Sobib I ja II kooliastmele

Hariva ja lõbusa seiklusmängu kaudu arendavad lapsed märkamatult meeskonnatööd, ülesannetest arusaamist, arvutamist, kirjutamist, lugemist, joonistamist ning täiendavad oma ajaloo- ja geograafiaalaseid teadmisi.

Põnev ja seiklusrikas teekond saab alguse Ants Laikmaa muuseumist, kus väikestele detektiividele jagatakse kätte juhised ning esimesed lahendamist vajavad ülesanded. Sealt liigutakse edasi juba Haapsalu linnas paiknevatesse eriilmelistesse muuseumidesse. Teekonnale lisab põnevust sõit huvirongiga “Peetrike”.

Programmi kestus: u 3 – 4 h

Hind: 13 € inimese kohta.

Grupi maksimumsuurus: 44 inimest. (Iga kümne lapse kohta 1 õpetaja tasuta.)

Programm sisaldab väga palju toredat:

  • Ants Laikmaa muuseumi külastust
  • Raudtee- ja Sidemuuseumi külastust
  • Haapsalu raekoja külastust
  • Iloni Imedemaa mänguhoovi külastust
  • Haapsalu piiskopilinnuse külastust
  • lõbusõitu „Peetrikese“ rongiga
  • mängulist juhendit, mille abil kõigis muuseumides põnevaid ülesandeid lahendada.
  • detektiivi pliiatsit ja kleepse

Lisavõimalusena pakume toitlustamist keskaegses Haapsalu piiskopilinnuses:

supp ühele 3.50 €

praad ühele 5 €

Vaata lähemalt

Lisainfo ja broneerimine: info@salm.ee; tel  5184664 või 53327332

UUS KAHEPÄEVANE KEELEKÜMBLUSPROGRAMM KOOSTÖÖS SILMA ÕPIKOJAGA

„Mitmepalgeline Läänemeri”

Sobib 6. klassile

Programmi esimesel päeval toimuvad nutitunnid, kus õpitakse tundma Läänemerega seotud linde ja kalu. Tahvelarvutitega lahendatatakse ülesandeid, mis parandavad lisaks loodusetundmisele ka eesti keele oskust. Toimub matk, mis tutvustab siinse maa kerkimist merest.

Päraslõuna sisustab Haapsalu linna ajaloo- ja kultuuriväärtustega tutvumine. Tund aega kestvas programmis saame teada, kuidas Haapsalu lahe ravimuda pani aluse siinse kuurordi õitsengule. Haapsalu raekojas on võimalik näha, millised ajaloolised suurkujud on seda linna külastanud. Iloni Imedemaal räägitakse, miks maailmakuulus lasteraamatute illustraator oma kunstiteosed Haapsalule kinkis. Päeva lõpetab põnev orienteerumine linnas, kus lapsed peavad kaardi järgi üles leidma vanalinnas asuvad vaatamisväärsused.

Teisel päeval toimub väljasõit Noarootsi ja Nõvale. Lapsed külastavad väga eriilmelisi kohti, kus saab tutvuda Läänemere erinevate rannikutüüpidega. Põõsaspea neemel jälgitakse lindude rännet. Nõval tutvutakse kuulsate laulvate liivadega.

Programmi kestus: 2 päeva, ööbimine Silma Õpikojas

Hind: 45 € inimese kohta. Sisaldab õpilaste juhendamist, majutamist ja toitlustamist, kuid mitte bussitransporti. Täiskasvanud saatjatel on vaja tasuda 15 eurot toiduraha.

Vaata lähemalt siit.

Lisainfo ja broneerimine: marko.valker@gmail.com; tel 56 678621