• et
  • en
info@salm.ee Kooli 5, 90502 Haapsalu Reg. nr. 90012432

Läänemaa muuseumi toimetised

Alates 1997. aastast on Läänemaa Muuseum välja andnud artiklite kogumikku “Läänemaa Muuseumi toimetised”, milles avaldatakse Läänemaa aja- ja kultuurilugu käsitlevaid artikleid.

Tänu Kultuuriministeeriumi muuseumide arendamise toetusprogrammile ja Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivile DIGAR on “Läänemaa Muuseumi toimetised” digiteeritud ja kõigile internetis tasuta kättesaadavad.

Trükised on müügil Haapsalu raekojas (Kooli 2).

Läänemaa Muuseumi toimetised XXII

KATRIN TREUMAN. Läänemaa lohukivid

IVAR LEIMUS. Lisandusi Võnnu hilisviikingiaegsele mündiaardele

MADIS MAASING. Saare-Lääne toomhärrad piiskop Peter Wetbergi ajal (1471–92)

JÜRI KIVIMÄE. Läänemaa talupoegade kaebused anno 1561

ANU MÄND. Ühest Saare-Lääne piiskopi hauaplaadist

ISABEL AASO-ZAHRADNIKOVA, HILKKA HIIOP, TIINA-MALL KREEM, ANNELI RANDLA. Uusi andmeid Christian Ackermanni tööde kohta Karuse, Lihula ja Martna kirikus

INNA PÕLTSAM-JÜRJO. Haapsalu linna- ja lossikiriku inventarid anno 1692 ja 1693

KALEV JAAGO. Tõend linna vallikraavi olemasolust hilisema Kalda tänava alguses. Väljavõte Haapsalu raes 14. mail 1778 toimunud istungi protokollist.

IVAR RÜÜTLI. Ridadevaheline Russwurm. Meenutusi “Eibofolke” tõlkimisest

AGO PAJUR. Sada aastat eesti suurtükiväe sünnist Haapsalus

MATI MANDEL. Oru valla metsavennad 1941. aasta suvesõjas

TRIIN TARK. Läänemaalastest järelümberasujad: 1941. aastal Saksamaale väljarännanute taustast ja rahvusest

Hüvasti, Tanel Moora!

 

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

275 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2019

Läänemaa Muuseumi toimetised XXI. Linnamüürist lavaboni: uurimusi Läänemaa kesk- ja uusajast

Anton Pärn. Haapsalu linnamüürist viimaste uurimistööde taustal

Madis Maasing. Kas Saare-Lääne toomkapiitlist sai 1524. aasta järel aadlikapiitel?

Anu Mänd, Kaire Tooming. Keskaegseid raidkivileide Haapsalu linnusest aastal 2017

Erki Russow. Tükike keskaegset linnakultuuri Lihula külje alt

Risto Paju. “Võõra nime all”. Lihula kiriku kadunud ristimiskivi Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogus

Merike Kurisoo. Unustatud altariretaabel Lääne-Nigula kirikust

Kalev Jaago, Tiiu Jaago. Välitööd Maidla kohapärimuse kogumisel

Kalev Jaago. Linnamäe küla ja Haapsalu seos 1549. aastast

Koostaja: Eve Otstavel

Toimetaja: Anu Lepp

Kujundaja: Kersti Siitan

155 lk

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid 2018